قوانین و مقررات سالن های پذیرایی و همایش

  1. رعایت شئونات اسلامی و قوانین و مقررات رایج دولت جمهوری اسلامی ایران (و نیز دریافت مجوز اماکن توسط رزروکنندگان همایش ها) الزامی می باشد.
  2. تجهیزات و امکانات صوتی، تصویری، چیدمان، تزئینات سالن و وضعیت اتاق ها، تمامی به رؤیت رزروکننده رسیده و پس از آن هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود و نیز امکان تغییردرچید مان سالن ها نمی باشد.
  3. چنانچه رزروکننده به هر دلیلی از هر یک از امکانات ذکر شده در موضوع قرارداد و ضمائم آن استفاده ننماید به هیچ وجه موجب کسر مبلغ قرارداد نخواهد گردید و نیز هیچ گونه از اقلام مصرفی باقی مانده قرارداد
  4. تالار و سالن ها در مورد پارکینگ تعهدی ندارد لکن در صورت خالی بودن ظرفیت پارکینگ، استفاده میهمانان به طور رایگان بلامانع است.
  5. ساعات سرویس دهی سالن های پذیرایی و همایش مطابق با توافق طرفین در قرارداد می باشد.
  6. در شرایط فورس ماژور از قبیل حوادث طبیعی و غیر مترقبه مانند زلزله، آتش سوزی، سیل، هتل هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در مورد اجرای مفاد قرارداد نسبت به رزروکننده نخواهد داشت.
  7. در صورت هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مفاد قرارداد طرفین قضیه را از طریق مراجع قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران مستقر در حوزه قضایی مشهد و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران حل و فصل می نمایند و حکم صادره برای هر دو طرف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
  8. چنانچه در محاسبات مالی این قرارداد اشتباهی توسط طرفین قرارداد رخ داده باشد، محاسبه مجدد و اصلاح آن مطابق تعرفه های هتل تا زمان اجرای قرارداد صورت گرفته و اقدام به اصلاح قرارداد خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی سامانه رزرو آنلاین بلیط کنسرت و برنامه های فرهنگی و رزرو آنلاین سالن های همایش و کنفرانس متعلق به موسسه فرهنگی و هنری صبای نور می باشد .