اوشاخلار ناغیلی

تاریخ اجرا:

جمعه , ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سینما فرهنگ مرند

نرخ بلیت :

از 5,000 تومان تا 10,000 تومان

کچل اوغلان / تمدید شد

تاریخ اجرا:

از چهارشنبه , ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ الی جمعه , ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

مجموعه 29 بهمن / سالن اقبال آذر

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 50,000 تومان

عملیات مهیج شعبده بازی / تهـــران

تاریخ اجرا:

از چهارشنبه , ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ الی جمعه , ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

برج آزادی / تهران

نرخ بلیت :

از 50,000 تومان تا 80,000 تومان

حسن ریوندی - زنجــان

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

هلال احمر زنجان

نرخ بلیت :

از 30,000 تومان تا 80,000 تومان

نمایش کچل اوغلان / سانـــس اختصـــاصــی

تاریخ اجرا:

جمعه , ۰۶ بهمن ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

مجموعه 29 بهمن / سالن اقبال آذر

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 50,000 تومان

گروه آغ یول

تاریخ اجرا:

جمعه , ۰۶ بهمن ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

گروه یاراشیق

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۰۵ بهمن ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

گروه وفا / سنتی ایرانی

تاریخ اجرا:

جمعه , ۲۹ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

شـب هـای مـوسـیقی تبـریـز / گروه توراج

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

کنسرت مرغ آمین

تاریخ اجرا:

جمعه , ۰۶ بهمن ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

پتروشیمی تبریز

نرخ بلیت :

از 40,000 تومان تا 100,000 تومان

وصال گونش / آذربایجانی

تاریخ اجرا:

چهارشنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

کنسرت خنده حسن ریوندی / اردبیل

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سالن حجاب اردبیل

نرخ بلیت :

از 30,000 تومان تا 70,000 تومان

کنسـرت مـاکـان بنـد

تاریخ اجرا:

از چهارشنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۶ الی چهارشنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

هتل کایا

نرخ بلیت :

از 40,000 تومان تا 90,000 تومان

گـروه سپهــر / موسیقی سنتی ایرانی

تاریخ اجرا:

جمعه , ۲۲ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

نمایش کچل اوغلان

تاریخ اجرا:

از پنج شنبه , ۱۴ دی ۱۳۹۶ الی یکشنبه , ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

مجموعه 29 بهمن / سالن اقبال آذر

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 50,000 تومان

گــروه وطـــن / موسیقی آذربایجانی

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۲۱ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

گـروه مجنـون / موسیقی عاشیقی

تاریخ اجرا:

چهارشنبه , ۲۰ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

جنگ شادی

تاریخ اجرا:

از دوشنبه , ۱۱ دی ۱۳۹۶ الی سه شنبه , ۱۲ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سالـن اسـتاد صیـامـی

نرخ بلیت :

رایگان

نمایش پـاشـا

تاریخ اجرا:

از شنبه , ۰۹ دی ۱۳۹۶ الی سه شنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سالن بلک باکس / 29 بهمن

نرخ بلیت :

20,000 تومان

گـروه آرتــا / شب های موسیقی تبـریـز

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۱۴ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

گـروه هـامـون / شب های موسیقی تبریز

تاریخ اجرا:

جمعه , ۱۵ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 30,000 تومان

کنسرت سـامـان جلیلـی / مـرنـد

تاریخ اجرا:

چهارشنبه , ۲۰ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار مـاریـانـا / مـرنـد

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 60,000 تومان

شب هـای موسیقـی تبـریـز

تاریخ اجرا:

ساعت اجرا:

مکان:

تالار بهزاد / خانه هنر

نرخ بلیت :

رایگان

کنسرت سـامـان جلیلـی / سهــند

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۲۱ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سالن ورشی شهرداری سهند

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 60,000 تومان

کنسرت سـامـان جلیلـی / مــرنــد

تاریخ اجرا:

چهارشنبه , ۲۰ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار مـاریـانـا / مـرنـد

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 80,000 تومان

کنسرت سـامـان جلیلـی / مــراغــه

تاریخ اجرا:

سه شنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

از 30,000 تومان تا 80,000 تومان

کنسرت سـامـان جلیلـی / میـانـه

تاریخ اجرا:

دوشنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

میانه / میدان شهدا

نرخ بلیت :

از 30,000 تومان تا 80,000 تومان

نمایش گروه بابک / کچل اوغلان

تاریخ اجرا:

از چهارشنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۶ الی یکشنبه , ۱۰ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

مجتمع 29 بهمن / سـالـن اقبـال آذر

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 50,000 تومان

عملیات مهیج شعبده بازی

تاریخ اجرا:

از چهارشنبه , ۲۹ آذر ۱۳۹۶ الی دوشنبه , ۰۲ بهمن ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سالـن اسـتاد صیـامـی

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 50,000 تومان

جنگ بـزرگ شــادی / مــرنــد

تاریخ اجرا:

جمعه , ۱۰ آذر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سینما فرهنگ مرند

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 50,000 تومان

جنـگ بزرگ شــادی / مــراغـه

تاریخ اجرا:

پنج شنبه , ۰۹ آذر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 50,000 تومان

جنـگ بـزرگ شــادی / میـــانـه

تاریخ اجرا:

چهارشنبه , ۰۸ آذر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

میانه / میدان شهدا

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 50,000 تومان

کنســرت علیــرضـا روزگـار / مـراغـه

تاریخ اجرا:

از سه شنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۶ الی سه شنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

از 25,000 تومان تا 65,000 تومان

کنســرت علیــرضـا روزگـار / میـانـه

تاریخ اجرا:

از چهارشنبه , ۲۹ آذر ۱۳۹۶ الی چهارشنبه , ۲۹ آذر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

میانه / میدان شهدا

نرخ بلیت :

از 25,000 تومان تا 65,000 تومان

کنسرت بزرگ فریدون آسرائی / میــانـه

تاریخ اجرا:

از جمعه , ۰۱ دی ۱۳۹۶ الی جمعه , ۰۱ دی ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

میانه / میدان شهدا

نرخ بلیت :

از 25,000 تومان تا 85,000 تومان

کنسرت بزرگ فریدون آسرائی / مـراغـه

تاریخ اجرا:

از پنج شنبه , ۳۰ آذر ۱۳۹۶ الی پنج شنبه , ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

از 25,000 تومان تا 85,000 تومان

نمایش مذهبی واقعه کربلا، تاریخ انبیاء

تاریخ اجرا:

از سه شنبه , ۰۹ آبان ۱۳۹۶ الی پنج شنبه , ۱۸ آبان ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

نرخ بلیت :

10,000 تومان

نمایش طفلان مسلم و فطرس

تاریخ اجرا:

از یکشنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۶ الی یکشنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

5,000 تومان

کنسرت پویا بیاتی

تاریخ اجرا:

جمعه , ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 80,000 تومان

کـنســـرت موسیقی آذربایجانی

تاریخ اجرا:

از جمعه , ۱۶ تیر ۱۳۹۶ الی جمعه , ۱۶ تیر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سینما فرهنگ مرند

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 50,000 تومان

نمایش اوزلم

تاریخ اجرا:

از سه شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۶ الی یکشنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

میانه / میدان شهدا

نرخ بلیت :

12,000 تومان

گـروه هنری صمد و ممد

تاریخ اجرا:

شنبه , ۰۳ تیر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

سینما فرهنگ مرند

نرخ بلیت :

از 20,000 تومان تا 50,000 تومان

کـنســـرت گــروه بـاریـش

تاریخ اجرا:

جمعه , ۰۹ تیر ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 50,000 تومان

جنگ رمضان

تاریخ اجرا:

از جمعه , ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ الی یکشنبه , ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

ساعت اجرا:

مکان:

تالار عبدالقادر مراغه ای

نرخ بلیت :

از 15,000 تومان تا 40,000 تومان

تمامی حقوق مادی و معنوی سامانه رزرو آنلاین بلیط کنسرت و برنامه های فرهنگی و رزرو آنلاین سالن های همایش و کنفرانس متعلق به موسسه فرهنگی و هنری صبای نور می باشد .